Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile - Aktualności
MENU

Redakcja: Karol Ferkaluk

 

2017 08 20 Apel byłych szefów MSW, służb specjalnych, prawników i dziennikarzy

Fragment tekstu:
"Z informacji zebranych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wynika, że doszło już do 12 przypadków śmierci osób objętych nową ustawą. Są to udokumentowane przypadki samobójstw, zawałów serca i udarów, które nastąpiły po otrzymaniu decyzji MSWiA o obniżeniu świadczenia.

W tej sytuacji nie możemy milczeć, tym bardziej, że szokujące jest milczenie przedstawicieli władz wobec tych wydarzeń oraz brak reakcji i refleksji z ich strony.

Wobec widocznych już dramatycznych skutków, jakie przynoszą opisane regulacje, apelujemy do rządu o odstąpienie od wprowadzenia w życie tych przepisów.

Prezydenta RP, Kościół, partie polityczne oraz organizacje społeczne wzywamy do interwencji w tej sprawie."

A poniżej link do artykułu "Dezubekizacja. Ustawa splamiona krwią"
Zapraszamy do lektury!!!

2017 08 14   Film kol. Marka Plucińskiego z kanału "MILITARIA PILSKIE na temat spotkania w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pile 16 min. pod hasłem "Zawsze wierni Ojczyźnie!" 


Informacja ZG o pracach nad projektem ustawy "degradacyjnej"

"Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

STRONA RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI 

 opublikowane zostały stanowiska i opinie dot. projektu ustawy o  zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (tzw. ustawy degradacyjnej.)  
Z poważaniem
Wiceprezes ZG
płk Henryk Budzyński"

Z pobieżnej analizy tekstów tych opinii wynika (według naszej niefachowej oceny) co następuje:
- BBN - zgłasza drobne uwagi do projektu;

- Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZRP
"Ustawa wyposaża organ władzy wykonawczej Ministra ON w uprawnienia do karania co narusza trójpodział władzy" i wiele innych istotnych wad projektu

- IPN - stwierdza, że nie jest właściwy do występowania z wnioskami wszczęcie postępowania o pozbawienie stopnia oficerskiego (należy to do MON), brak innych uwag;

- ZŻWP - dużo uwag o fundamentalnym znaczeniu dla zgodności projektu ustawy z prawem - konkluzje na stronie 8:
 
 Sprawdź przegląd prasy z dnia 26 lipca!

 
NOWOŚĆ!!!!
Bardzo rzetelny przegląd mediów z zakresu bezpieczeństwa i przemysłu obronnego!

ZACHĘCAMY DO  POBIERANIA  I  LEKTURY!!!
 

Miejsce na kolejne teksty
 


Tu miejsce na kolejne teksty

 

Miejsce na kolejne teksty


Miejsce na kolejne teksty


Zawiadomienie
 


Głos Weterana i Rezerwisty"
propozycje: 
 


 
 


Odwołanie 


POLSKA CZEKA, Uwaga


 
ZZZZZZZZZZZZZ

 NOWOROCZNE

 
 

KONKURS!        
 

71 
 KOMUNIKAT
 

72.

Zaproszenie

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=