Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile - Archiwalia 2017
MENU

Redakcja: Karol Ferkaluk

 

2017 09 01  78.ma rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Obchody 78.mej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Pile z udziałem przedstawicieli Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - Zarządu Rejonowego w Pile. Naszą organizację reprezentowali członkowie Zarządu z Honorowym Prezesem płk. Janem Tyczyńskim i Prezesem mjr. Zygmuntem Jelińskim.

Poczet sztandarowy Związku (od lewej: mjr Marek Grala, kpt. Jurek Nowacki, st. chor. szt. Władysław Kocan) uświetnił uroczystość swoją obecnością!2017 08 15 Piknik Rodzinny z okazji Święta WP

Fotorelacja z albumu Pana Eligiusza KomarowskiegoPiknik Rodzinny z okazji Święta Wojska Polskiego, na który zaprosił Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz dowódca Garnizonu Piła ppłk Krawulski, przyciągnął prawdzie tłumy.


W wielkim festynie, który rozpoczął się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i 
Żołnierzy Wojska Polskiego, uczestniczył sztandar Zarządu Rejonowego w Pile. Następnie odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej ze Szczecina. Niesamowitym widowiskiem były pokazy jeździectwa konnego, na czele z samym… Piłsudskim! 
Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale stadniny koni w Dobrzyniewie. 
Pokaz sprzętu wojskowego, policyjnego i strażackiego oraz Pilskiego Muzeum Wojskowego. 
    Piknik był znakomitą okazją aby zobaczyć nowoczesny sprzęt, którym dysponuje polska armia, czyli m.in. wozy bojowe i środki transportu oraz zabezpieczenia, bezzałogowe statki powietrzne i sprzęt saperski


2017 08 15 Święto Wojska Polskiego 
Na Placu Zwycięstwa w Pile odbyła się uroczystość złożenia wiązanek kwiatów z okazji Święta Wojska Polskiego zorganizowana przez Prezydenta Miasta Piły.Władze Miasta Piły reprezentował Pan Krzysztof Szewc - I-szy Zastępca Prezydenta Miasta Piły

W skład delegacji Zarządu Rejonowego w Pile weszli koledzy: Honorowy Członek Zarządu płk Jan Tyczyński, Prezes Zarządu mjr Zygmunt Jeliński, Wiceprezes Zarządu płk Wacław Stępyra.

 2017 08 14 W przeddzień Święta Wojska Polskiego

Film 16 min. z kanału "MILITARIA PILSKIE"
autor: kol. Marek Pluciński

W pomieszczeniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile odbyło się spotkanie z okazji Święta Wojska Polskiego pod hasłem "ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE", którego współorganizatorem był Zarząd Rejonowy Związku w Pile. 


W trakcie spotkania "Na żołnierską nutę" wspominano wojskową przeszłość miasta Piły przez pryzmat losów garnizonu pilskiego oraz życiorysów jego mieszkanców związanych z wojskiem.

Gośćmi spotkania byli członkowie Związku oraz prezes Zarządu Pilskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego płk Jan Ficerman.

Skład pocztu sztandarowego Zarządu Rejonowego: kpt. Jurek Nowacki, chor. Władysław Kocan, chor. Aleksander Gzik (sztandarowy).Prezes Zarządu Rejonowego mjr Zygmunt Jeliński i zasłużony pilot wojskowy ppłk Bogdan Likus

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski został honorowym członkiem Związku (pon.)

Gospodarzem uroczystości była Pani Bogumiła Cybulska - prezes UTW w Pile (pow.)

Chór UTW w Pile oraz akompaniator
2017 08 01 Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Uroczystości zorganizowane przez Prezydenta Miasta Piły rozpoczęły się o godzinie 17.00 - znamiennej godzinie "W".

Na placu Powstańców Warszawy odsłonięto symboliczną płytę ufundowaną przez Radę Miasta Piły.

2017 07 06 Informacja o działaniach UTW w Pile
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z informacją o aktywności Uniwerstytetu Trzeciego Wieku skierowaną do środowiska Seniorów w naszym mieście. Wystarczy tylko skorzystać - pełnymi garściami!!!
AKTYWNY SENIOR

2017 06 30 Posiedzenie Zarządu Rejonowego
Prezes Zarządu kol. mjr Zygmunt Jeliński przedstawił informację o przebiegu XI Krajowego Zjazdu Delegatów. 

Kolega ppłk Józef Kaniecki został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Związku. Gratulacje!!!


2017 06 27-28  Włocławek XI Zjazd Związku:
1. Prezesem Zarządu Głównego został płk Marek Bielec.
Pełen wykaz naczelnych władz Związku zawiera ten Kolega mjr Zygmunt Jeliński został członkiem Zarządu Głównego.

2. Zjazd przyjął
"Uchwałę programową" (kliknij link) , jako zbiór wytycznych do działania Związku na kolejną kadencję.

3. Zjazd wystosował "Apel" (kliknij link) do władz państwowych, z którego treścią wszyscy członkowie Związku są zobowiązani się zapoznać.


2017 05 26 Dzień Weterana Misji Pokojowych ONZ


26 maja 2017r w Pile odbyło się uroczyste spotkanie Weteranów Misji Pokojowych ONZ.
Spotkanie zorganizowano z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ, które przypada 29 maja.
W spotkaniu uczestniczył Prezes ZR ZŻWP w Pile mjr Zygmunt Jeliński.
Na spotkaniu wręczone zostały pamiątkowe medale Stowarzyszenia. Wśród wyróżnionych był Prezes ZR ZŻWP w Pile.2017 05 19-20 Prezes Jeliński - mistrz i wychowawca młodzieży


Uczniowski Klub Biegów na Orientację przy Zespole Szkół Leśnych w Goraju kierowany przez Prezesa ZR ZŻWP w Pile wziął udział w XVIII Mistrzostwach Polski Leśników w biegu na orientację, które odbyły się w  Centralnym  Ośrodku  Sportu w Spale  w Nadleśnictwie  Spała.
Hasłem było "ZORIENTOWANI  NA  LAS"!


Drużyna wystąpiła w składzie 7.osobowym w tym opiekun, trener Zygmunt Jeliński, która zajęła II miejsce w klasyfikacji szkół średnich zdobywając Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Spała.  To duży sukces, ponieważ był to zespół młody, nie mający większego doświadczenia.


Miłym akcentem było wręczenie grawertonu – podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz orienteeringu opiekunowi Zygmuntowi Jelińskiemu.A tu kolega Zygmunt na 7-mym kilometrze trasy biegu!Życzymy dalszych sukcesów!


2017 05 13 Zawody strzeleckie w Wałczu


Przy pięknej, słonecznej pogodzie i wspaniałej organizacji przez LOK w Wałczu w dniu 13.05.2017 r. na strzelnicy w Wałczu odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Prezesa ZR ZŻWP w Pile.

W zawodach uczestniczyło 7.drużyn.

Puchar zdobyła drużyna z koła nr 8 z Wałcza uzyskując 565 punktów.


2017 05 08 Dzień Zwycięstwa i 72-ga rocznica zakończenia Drugiej Wojny Światowej
KLIKNIJ: TU LINK DO 8 MIN. FILMU2017 05 03 Święto Narodowe Trzeciego Maja w Pile
KLIKNIJ: TU LINK DO 5 MIN. FILMU 

/fotorelacja: kol. Wacław Stępyra, kol. Benon Cichoracki/2017 04 29
 Siekierki nad Odrą
Link do strony prezydent.pl
Fragment przemówienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy na Cmentarzu poległych w trakcie forsowania Odry i marszu na Berlin:
"Krew przelana za ojczyznę jest jedna, krwi przelanej za ojczyznę nie wolno w żaden sposób dzielić i nie wolno w żaden sposób dzielić tych, którzy za ojczyznę polegli. Tak jak powiedziałem w dniu inauguracji mojej prezydentury, gdy obejmowałem zwierzchnictwo nad wojskiem polskim, stojąc przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie: czy szli ze Wschodu, czy z Zachodu, ci żołnierze szli po to, by Polska była wolna – o nią walczyli i za nią ginęli.
 
Jesteśmy tu, na tym cmentarzu, gdzie w dostojeństwie i ciszy spoczywają żołnierze, z których krwi powstała wolna Polska – ta, która jest tu i teraz, dzisiaj! Nie byłoby jej tutaj, na tej ziemi, gdyby nie tamta przelana krew. Wszystkie pokolenia po wieczne czasy powinny o tym pamiętać."
 


2017 04 21 Tablica pamiątkowa "na Zakopanem"

Tu link do krótkiego filmu z kanału "Militaria Pilskie"

21 kwietnia 2017 roku o godz. 16.00 odbyło się odsłonięcie kolejnej tablicy upamiętniającej wojskową historię Piły. Tym razem w obiekcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - Wydział Zamiejscowy w Pile przy ulicy Kołobrzeskiej (po naszemu: "na Zakopanem").
Dzięki zabiegom Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Pile można będzie przypomnieć sobie o fakcie stacjonowania w tym miejscu dwóch dużych jednostek lotniczych: 6 (szóstego) pułku lotnictwa myśliwsko - bombowego i 51 (pięćdziesiątego pierwszego) pułku lotnictwa myśliwsko - szturmowego.Poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego w Pile: kol. Marek Grala, kol. Jurek Nowacki, kol. Władysław Kocan.
Podobne foto Zdzisław Rejdych na Facebooku

2017 04 13 Uroczystość pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu2017 04 07 Zjazd Rejonowy Związku w Rejonie Pilskim

TU LINK DO 7 MIN. FILMU KOL. MARKA PLUCIŃSKIEGO


/foto: mł. chor. Henryk Wlaź/

Jak Zjazd to muszą być uchwały, a jak uchwały to musi być powołana komisja uchwał.  


Gościny udzielił tradycyjnie już nasz najlepszy Hotel Rodło.


Prezes Zarządu Rejonowego kol. mjr Zygmunt Jeliński przedstawia sprawozdanie z działalności Zarządu i Związku w minionej kadencji.     
                               Tutaj link do okolicznościowej prezentacji!  


Obradom Zjazdu przewodniczyło Prezydium, do którego składu zaproszono również ważnych gości! Wśród nich Starosta Pilski Eligiusz Komarowski i Prezydent Piły Piotr Głowski. Główny głos (i mikrofon) były jednak w rękach kol. Józefa Kanieckiego - prowadzącego obrady.


Po pozytywnej ocenie działalności Zarządu Rejonowego nadszedł czas na wręczenie wyróżnień i okolicznościowych medali. Radna Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska - Krupka oraz Starosta Pilski Eligiusz Komarowski byli wśród odznaczonych. 


Pamiątkowy Medal XXXV-cio Lecia Związku Prezydent Piły Piotr Głowski otrzymuje z rąk Wiceprezesa Zarządu Głównego ds. społecznych płk. Stanisława Kalskiego.


Pierwsi z prawej strony koledzy z pocztu sztandarowego: Marek Grala i Jurek Nowacki


Przedstawiciel Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ kol. Tadeusz Daukszewicz w rozmowie z Prezydentem Piły.


Treść uchwały Zjazdu, wytyczającą kierunki działania na nadchodzące lata przedstawia kol. Wacław Stępyra.


Zawsze z wielką uwagą wysłuchujemy słów naszego starszego kolegi - gen. bryg. Zenona Kułagi.


Po kilkugodzinnych obradach nadszedł czas na zasłużony posiłek.


Tu linki do materiałów o Zjeździe w Tygodniku Nowym! W tym lista osób wyróżnionych.

2017 02 14   
 72-ga rocznica powrotu Miasta Piły do Macierzy!

/foto: kol. W. Stępyra, kol. B. Cichoracki/


LINK DO Filmu na kanale Militaria Pilskie od kol. Marka PlucińskiegoWyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej i przywrócenie go Polsce rozpoczęło trwający do dzisiaj okres bujnego rozkwitu, u którego początków stał wielki wysiłek związany z odbudową po zniszczeniach wojennych z 1945 roku.


Doceniając ten trud stanęliśmy do apelu przy pomniku na Placu Zwycięstwa w Pile oraz na Cmentarzu Wojennym w Leszkowie! 
 

Chwała Bohaterom!

2017 02 03 Zebranie koła nr 4
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła nr 4 odbyło się w  pomieszczeniach Centrum Organizacji Pozarządowych w Pile. 


2017 01 23 W Pilskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z byłym przewodniczącym rządowej Komisji Smoleńskiej panem Maciejem Laskiem.

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=