Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile - Archiwalia 2015
MENU

Redakcja: Karol Ferkaluk

 

Zdarzyło się w 2015 roku...
 


2015 12 30 97-ma rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Na zaproszenie Starosty Pilskiego delegacja Zarządu Rejonowego ZŻWP w
Pile wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystościach
upamiętniających 97 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.


Pod kamieniem upamiętniającym powstańców symboliczne wiązanki kwiatów złożyły również delegacje władz powiatowych i miejskich, a także szkół i organizacji społecznych.
 

Rocznicę Powstania Wielkopolskiego upamiętnili także członkowie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP wraz z pocztem sztandarowym.
Organizatorem obchodów było Starostwo Powiatowe w Pile.


2015 12 18 Posiedzenie Zarządu Rejonowego
Zgodnie z rocznym planem pracy w dniu 18 grudnia (piątek) o godz. 9.00 rozpoczęło się plenarne posiedzenie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile.  
     Członkowie Zarządu wysłuchali informacji o realizacji zadań w 2015 roku oraz przyjęli do wiadomości plan zasadniczych zamierzeń na 2016 rok. Prezes Zarządu polecił pracę w kołach Związku ukierunkować na szczególne podkreślenie 35-tej rocznicy powstania
ZŻWP.

W sali tradycji garnizonu pilskiego prezes Koła nr 8  z Wałcza - kolega mjr Krzysztof Nęcka  - przekazał na ręce Prezesa puchar za zajęcie II-go miejsca w konkurencji "Rzut granatem" w trakcie Centralnych Zawodach Sportowo - Obronnych.
Trofeum zdobyte przez zespół kolegów z wałeckiego koła ZŻWP wzbogaci zbiory pamiątek zgromadzonych w sali tradycji.
Zarząd Rejonowy ZŻWP w Pile prawie w komplecie (foto wykonuje kol. wiceprezes Wacław Stępyra)
Prezentacja strony internetowej Zarządu Rejonowego (połączona z usilną prośbą o dostarczanie materiałów do publikacji, również na stronach poszczególnych kół).

Zebranie zakończyły życzenia świąteczne i noworoczne na 2016 rok!


2015 12 04 Wizyta w Kościanie

 
    Na zaproszenie Powiatowego Koła Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Kościanie delegacja Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile w dniu 4.12.2015 r. wzięła udział w obchodach rocznicy nadania sztandaru temu kołu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych współpracujących ze ZWiRWP oraz władze samorządowe. Była także delegacja Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z Piły z pocztem sztandarowym. 

 
(kpr. rez. Tadeusz Myler)
   
Nasza delegacja uczestniczyła w w tradycyjnym wbijaniu pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru.
(mjr Zygmunt Jeliński i płk Wiesław Korga - Prezes ZWiR WP)

Prezes Powiatowego Koła ZWiRWP w Kościanie kpr. rez. Tadeusz Myler został odznaczony przez Prezesa ZR ZŻWP w Pile mjr Zygmunta Jelińskiego medalem XXXV-lecia ZŻWP.

Mieliśmy  możliwość zwiedzenia imponującej sali tradycji Koła, w której jest także gablota z pamiątkami z garnizonu Piła i naszej sali tradycji. Spotkanie zakończyło się wspólnym bankietem.

2015 11 11 Święto Niepodległości
W 97-mą rocznicę odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie członkowie Zarządu Rejonowego ZŻWP złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem na Pl. Zwycięstwa w Pile.

Pow.: prezes Zarządu i sekretarz oraz osoba towarzysząca

 
Poczet sztandarowy koło nr 5 kol. mjr Bukowski

(foto: kol. płk Wacław Stępyra)2015 10 12 Rocznica Bitwy pod Lenino
W dniu 72 rocznicy Bitwy pod Lenino członkowie Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile zapalili symboliczne znicze pamięci na Cmentarzu wojennym w Leszkowie. Zachęcam do wejścia na strony internetowe poświęcone temu i innym cmentarzom wojennym  w Wielkopolsce. Uzyskuje się nieograniczony dostęp do oryginalnych dokumentów (ich wiernej kopii w formie elektronicznej).

 
Wiceprezes ds. organizacyjnych płk Wacław Stępyra

Honorowy Prezes Zarządu Rejonowego płk Jan Tyczyński

Natomiast w dniu 11.10. (niedziela) koledzy z Koła nr 2, zgodnie z kilkuletnią tradycją, odwiedzili Cmentarz Komunalny w Pile i zapalili znicze na grobach zmarłych kolegów - członków Koła nr 2. Była to (przy dobrej pogodzie) okazja do wspomnień dawnych czasów, gdy hucznie obchodzono Święto Wojska Polskiego!


2015 10 10 Już XII-te spotkanie Stowarzyszenia Przyjaciół Munduru
Przy obiektach firmy Autowtrysk odbyła się zaaranżowana przez Bronisława Bilika i Wiesława Andrzejewskiego inauguracja działania Stowarzyszenia. Szerzej na ten temat w FAKTACH PILSKICH 


2015 09 17 Przy Pomniku Sybiraków
Uroczystość upamiętniajaca 76.tą rocznicę agresji ZSRR na Polskę odbyła się przy pomniku Ofiar Stalinizmu na Placu Staszica w Pile. Na zaproszenie Starosty Pilskiego na uroczystość przybyły delegacje organizacji kombatanckich, wojska, policji,  straży pożarnej, szkół, harcerzy i inni przedstawiciele społeczeństwa Piły. Wiązanki kwiatów złożyła m.in. delegacja Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile. Uroczystość rozpoczęła się o godz.12.00 w dniu 17.09.2015 r.

2015 09 16 Pomnik Inwalidów Wojennych w Pile
Pomnik upamiętniający inwalidów wojennych powstał w Pile. Obelisk stanął u zbiegu ulic Piłsudskiego i 11 Listopada. Jego usytuowanie, poprzez linię ulicy 11 Listopada, koresponduje z pięknie odrestaurowanym pomnikiem Rodła na Placu Konstytucji 3-go Maja.
W dniu 16.09.2015 r. odbyła się uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej i utworzenia struktur związkowych Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej (ZIWRP) na terenie Północnej Wielkopolski.
W pierwszej części spotkania na sali widowiskowej RCK w Pile odbyło się m.in. podpisanie aktu erekcyjnego budowy formy architektonicznej upamiętniającej działalność ogniw ZIWRP na terenie Północnej Wielkopolski, oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień, a także referat okolicznościowy.Druga część uroczystości odbyła się na placu u zbiegu ulic 11 listopada i J.Piłsudskiego. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej (formy architektonicznej) dokonali Prezydent  Piły, Prezes Zarządu Głównego,Prezes Zarządu Okręgowego z Poznania,oraz Prezes Zarządu Rejonowego z Piły (Stanisław Bubel).
Na zaproszenie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Poznaniu oraz Fundacji Pomocy Inwalidom Wojennym i Inwalidom Żołnierzom WP im. płk F. Laskowskiego w Pile w uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele ZR ZŻWP w Pile oraz SSL RP. Uczestniczyły także poczty sztandarowe w/w stowarzyszeń. Były także delegacje harcerzy i szkół oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu dawnego województwa pilskiego. Wiązankę kwiatów w imieniu Zarządu Rejonowego ZŻWP złożyli ppłk F.Fidoruk,płk S.Chojnacki i płk W.Stępyra.2015 09 11 Porozumienie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Pile
W dniu 11.09.2015 r. w Sali Tradycji Garnizonu Piła podpisano porozumienie o współpracy między Zarządem Rejonowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile a Wojskową Komendą Uzupełnień w Pile. Kilka foto z tej ceremonii można obejrzeć na stronach WKU w Pile -TUTAJ!

2015 09 11 Mianowania dla zasłużonych członków Związku
W dniu 11 września 2015 roku (piątek) o godz. 9.00 uczestnicy zebrania Zarządu Rejonowego w Pile raz zaproszeni goście spotkali się w Sali Tradycji Garnizonu Pilskiego. W obecności członków Zarządu Rejonowego akt mianowania na stopień majora otrzymał Prezes Zarządu Rejonowego kol. Zygmunt Jeliński. Ponadto na stopień młodszego chorążego awansował kol. sierż.  ........ z koła nr .  Mianowania, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, dokonał Komendant WKU w Pile ppłk  Tomasz Cieślak. Gratulacje nowomianowanym kolegom złożyli: płk Jan Tyczyński, gen. Zenon Kułaga oraz ppłk Józef Kaniecki - prezes Koła.


2015 09 05 Strzelanie z emerytami Policji
W obiektach Centrum Strzelectwa Sportowego Tarcza w Pile Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych przeprowadziło konkurs strzelecki, w którym uczestniczyła reprezentacja Zarządu Rejonowego naszego Związku w składzie:
kol. Eryk Bukowski,
kol. Stefan Jańczuk (dyplom i puchar),
kol. Jacek Klawikowski,
kol. Stanisław Prochot.
/Informacja przekazana przez kol. Wacława Stępyrę - wiceprezesa Zarządu Rejonowego w Pile/


2015 08 14 Święto Wojska Polskiego w Pile w 2015 roku

W dniu 14 sierpnia na Placu Zwycięstwa odbyła się uroczystość zorganizowana przez Starostę Pilskiego, której fragment (film 8 min.) zamieszczony na You Tube można obejrzeć   TUTAJ.
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=