Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile - Nowy sztandar 2014
MENU

Redakcja: Karol Ferkaluk

 

Słuchajcie wszyscy!


Nowy sztandar dla Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile!


Akt Fundacji Sztandaru
Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile

Dnia 14 sierpnia 2014 roku, kiedy Prezesem ZG ZŻWP był Pan gen. dyw. dr. Franciszek Puchała,
a Prezesem ZR ZŻWP w Pile  był Pan kpt. mgr Zygmunt Jeliński

Komitet Fundacyjny Sztandaru
postanowił przekazać Sztandar ZR ZŻWP w Pile
 poświęcony przez
księdza kapelana komandora Zbigniewa Kłuska

Sztandar przekazano Prezesowi
Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Panu gen. dyw. dr. Franciszkowi Puchale przez rodziców chrzestnych: Burmistrza Wałcza Panią Bogusławę Towalewską i Prezydenta Piły Pana Piotra Głowskiego
w celu przekazania go ZR ZŻWP w Pile

Sztandar ufundowano dzięki przychylności
członków ZŻWP w Pile, władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz przyjaciół Braci Żołnierskiej.

Przewodniczący
Komitetu Fundacyjnego Sztandaru ZR ZŻWP w Pile

Piotr Głowski

Piła, 14 sierpnia 2014 r.


Opis sztandaru

Zarządzenie Zarządu Głównego  ZŻWP nr5/IX/2014 z 20 maja 2014 roku precyzuje wymagania, jakie powinien spełniać sztandar organizacji rejonowej Związku. Na ich podstawie opracowano i zrealizowano projekt sztandaru dla rejonu pilskiego.
Sztandar składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy. Płatem sztandaru jest tkanina o wymiarach 80x80 cm . Po jej obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone ustalone dla barw R.P. Boki sztandaru obszyte są złotą frędzlą.

Strona główna płata sztandaru:


Po stronie głównej płata pośrodku krzyża kawalerskiego w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowanego złotym szychem.
Pośrodku wieńca jest umieszczony znak związku haftowany srebrnym szychem.
W górnej części płata umieszczony jest napis haftowany złotym szychem- nazwa Związku, a w drugim wierszu nazwa organu władzy.
W dolnej części płata umieszczony jest napis z nazwą miejscowości w której mieści się dany organ władzy.

Strona odwrotna płata sztandaru:
 

Na stronie odwrotnej, pośrodku krzyża kawalerskiego znajduje się wieniec w środku którego umieszczony jest napis ,,ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE''. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczone są w rogach oznaki wojsk lądowych i sił powietrznych, a także herby miast- PIŁY I WAŁCZA.

 

Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy wykonanej z  białego metalu.
Korona, dziób i szpony orła są złote. Na przedniej ścianie podstawy  umieszczone są inicjały związku.
Drzewce dwudzielne, drewniane. Na górnym końcu jest umieszczona głowica, na drzewcu są również umieszczone pamiątkowe gwoździe.
Szarfa o barwach RP jest umieszczona na drzewcu poniżej podstawy z orłem po głównej stronie płata. Jej końce zdobione są frędzla koloru złotego. Na czas ceremonii żałobnych na sztandarze umieszcza się szarfę z kiru umocowaną na drzewcu poniżej szarfy o barwach RP.
 


W dniu 14 sierpnia 2014 roku odbyła się uroczystość wręczenia nowego sztandaru dla Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile. Na kolejnej podstronie "Galeria foto" z uroczystości.

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=