Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile - Koło nr 2
MENU

Redakcja: Karol Ferkaluk

 

Link do planu pracy Koła nr 2 w 2017 roku  zamieszczonego w tzw. chmurze czyli na dysku Google'a, niech czyta kto ma dostęp do internetu!

2017 03 01 Zebranie członków Koła nr 2
O godz. 12-tej w siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy ulicy Rynkowej spotkali się członkowie Koła nr 2 (obecnych było 15 osób) na planowym kwartalnym zebraniu, w trakcie którego gratulacje z okazji 80 rocznicy urodzin przekazano koledze ppłk. w st. spocz. Józefowi Jaroszowi. 

Poniżej foto z ćwiczenia sztabowego w lesie z wiosny 1989 roku (zbiory własne). Na zdjęciu kolega Jubilat w stopniu ppłka i ubiorze technicznym jak przystało inżynierowi lotniczemu!
Sto lat!


Koledzy wyrażali zdecydowane opinie na temat niechlubnego, dla naszego pojmowania tradycji wojskowych, honorowania in gremio żołnierzy wyklętych.
Ponadto demokratycznie ustalono, że kolejne zebrania Koła będą się odbywały w tej lokalizacji. Następne zebranie w pierwszą środę czerwca tj. 7.06.2017 roku.
Zapraszamy!

2017 01 09 Kolega Ryszard Sak skończył 85 lat
Delegacja Zarządu Koła nr 2 przekazała na ręce byłego wieloletniego Prezesa Koła ppłka w stanie spoczynku Ryszarda Saka okolicznościowy dyplom podpisany przez Prezesa Zarządu Rejonowego mjra Zygmunta Jelińskiego. 

To wzruszające spotkanie odbyło się w miejscu zamieszkania Jubilata w Krajence. Małżonka Kolegi Ryszarda poczęstowała nas kawą i ciastem tortowym. Zdjęcia wykonał swoim aparatem kolega Skarbnik Koła st. chor. szt. Benon Cichoracki. 2016 12 07 Zebranie sprawozdawczo - wyborcze za kadencję 2013 - 2016

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Kole nr 2 im. Weteranów Lotnictwa Polskiego odbyło się w dniu 7 grudnia 2016 roku po godz. 12.00 w lokalu na ulicy Rynkowej.
Zebranie podsumowało działania Zarządu Koła za minione 4 lata i na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej pozytywnie oceniło funkcjonowanie Koła na tle trudnej sytuacji naszego Związku.
Wybrano 4-osobowy Zarząd Koła w składzie:
- prezes - 
płk Karol Ferkaluk,
- sekretarz - mjr Marek Grala,
- skarbnik - st.chor. szt. Benon Cichoracki
- członek zarządu - mjr Paweł Kiełczewski.
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący - ppłk Stanisław Chojnacki,
Wiceprzewodniczący - płk Wacław Stępyra.
Zgodnie z decyzją członków Koła ta grupa kolegów będzie reprezentować nas na Zjeździe Rejonowym w 2017 roku.
Spotkanie zakończyły ogólne życzenia świąteczne i noworoczne.
Prezes Zarządu Koła nr 2 

2016 03 02 Zebranie walne członków Koła nr 2

     Zebranie odbyło się 2 marca w środę o godz. 12.00 w naszym stałym miejscu - siedzibie Polskiego Związku ERiI przy ulicy Rynkowej!
W trakcie zebrania przegłosowano uchwałę o wysokości składek członkowskich na 2016 rok (20 groszy od każdych 100 złotych dochodu netto x 12 miesięcy).
     Przedstawiono informację o zerwaniu przez MON umowy o współpracy ze Związkiem, co skutkowało nakazem natychmiastowego opuszczenia użyczonych pomieszczeń w budynku WKU w Pile. Zebrani z oburzeniem przyjęli te fakty do wiadomości. Natomiast jeden z kolegów w ten sposób zareagował na udział naszego pocztu sztandarowego w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1.09.2016 roku:

Panie Prezesie, po dzisiejszym zebraniu Koła Nr 2 i w związku panującą "ohydną" sytuacją polityczną w Naszym Kraju, lekceważenie naszych zasług dla Ojczyzny proszę o zatwierdzenie mojego udziału w Poczcie Sztandarowym w dniu 01.09.2016r. Pragnę bronić honoru naszej dotychczasowej służby wojskowej na rzecz dobra Ojczyzny bez względu na układ polityczny. Nasz Sztandar jest symbolem honoru, demokracji, równości i obrony Konstytucji (przysięga wojskowa). Żołnierzy w mundurach należy szanować od początku dziejów świata (aktualnych i byłych). Wojsko jest, będzie i było od narodzin Chrystusa w celu obrony Ojczyzny, demokracji, równości i sprawiedliwości a przede wszystkim zagrożenia militarnego. Z poważaniem.


Dziękujemy Ci Kolego! 
 


Koło nr 2 im. Weteranów Lotnictwa Polskiego

Kontakt z prezesem Zarządu Koła: płk rez. Karol Ferkaluk 607436321 email: karolferkaluk@poczta.onet.pl
 
   (foto 1998 r.)

2015 10 11
Oddanie czci pamięci zmarłych członków Koła nr 2 
Dla uczczenia kolejnej rocznicy Bitwy pod Lenino, tradycyjnie Koło nr 2 spotkało się w dniu 11 października 2015 roku o godz. 11.00  (w przeddzień dawnego Święta Wojska Polskiego) na Cmentarzu Komunalnym w Pile aby złożyć znicze na grobach naszych zmarłych Kolegów - członków Związku.2015 09 01 Walne zebranie członków Koła nr 2

We wrześniu 2015 roku zapraszamy na zebranie w dniu 1.09. na Plac Zwycięstwa w Pile (godz. 14.30), gdzie odbędą się uroczystości z okazji 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Ponadto, a właściwie zgodnie z rocznym planem, odbędzie się zebranie w dniu 2 września 2015 roku w siedzibie Związku Emerytów (...) przy ulicy Rynkowej. Godz. 12.00.

W trakcie zebrania koledze Bohdanowi Morikowi złożono gratulacje w związku z 75 rocznicą urodzin. List gratulacyjny podpisał Prezes Zarządu Rejonowego Związku mjr Zygmunt Jeliński. Koledzy uczestniczący w zebraniu zostali zapoznani z nową stroną internetową Zarządu Rejonowego. Wymieniono również poglądy na temat ewentualnego udziału w referendum 6 września 2015 roku.

Tradycyjnie Koło nr 2 spotka się w dniu 12 października 2015 roku o godz. 11.00  (w dawnym dniu Święta Wojska Polskiego) na Cmentarzu Komunalnym w Pile aby złożyć znicze na grobach naszych zmarłych Kolegów - członków Związku. Prosimy o przekazanie wiadomości o terminie spotkania innym członkom Koła nr 2.


Skarbnica informacji na temat 2 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko - Bombowego, znalezione bez trudu na stronach encyklopedii WIKIPEDIA - kliknij link!

Historia Koła nr 2
 
W dniu 31.03.1981 roku Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych przy JW 4595 został założony w Klubie Garnizonowym przy ul. Lotniczej.
Prezes: ppłk Gieszke Władysław, wiceprezes ppłk Danielski Tadeusz, sekretarz ppłk Wojnarowski Wacław, skarbnik mjr Żyterski Tadeusz, członkowie: płk Zięba Stanisław, ppłk Gronowski Marian, st. sierż. Słomion Henryk – od października 1983 roku – starszy chorąży sztabowy rezerwy.
Natomiast nazwa Koła ulegała zmianom, aż 2.09.1986 roku ogłoszono akt nadania Kołu imienia „Weteranów Lotnictwa Polskiego”. Akt nadania odczytał ówczesny przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu ZBŻZ kol. Bronisław Smyczek. (Kronika Koła)


  


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=