Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile - Koło nr 4
MENU

Redakcja: Karol Ferkaluk

 

KOŁO NR 4

Prezesem Koła jest ppłk mgr Józef Kaniecki /tel.  501177810/, który jednocześnie jest wiceprezesem Zarządu Rejonowego w Pile, a przez jedną (minioną) kadencję był wybrany na stanowisko prezesa Zarządu.

   (foto 2012 r.)
Ppłk Józef Kaniecki, płk Jan Dryja, płk Bronisław Smyczek

2015 12 15 Zebranie Koła nr 4

     W dniu 15.12.2015r. odbyło się spotkanie Świąteczno - Noworoczne Koła Nr 4 ZŻWP w Pile. Uczestnicy złożyli sobie życzenia dzieląc się opłatkiem.

     Ponadto jubilatom obchodzącym okrągłe rocznice urodzin wręczono listy z gratulacjami i upominki (imię, nazwisko, wiek?).
     Spotkanie prowadził Prezes Koła Nr 4 ppłk Józef Kaniecki.Pamiątkowe foto w sali tradycji garnizonu pilskiego.

Wszystkiego Najlepszego Szanowni Koledzy!

Historia Koła nr 4

Zebranie założycielskie koła odbyło się w dniu 3 marca 1981r. 
Członkami  - założycielami  koła byli:
1. Ppłk dypl.  rez . Zbyszko  CUKIERSKI
2. Por. rez. Jan PĘCIAK
3. St. sierż. szt. rez.  Lucjan SZULC

W dniu  7 kwietnia 1981 r. odbyło się zebranie założycielskie koła, na  którym wybrano jego władze na pierwszą kadencję.
      Pierwszy Zarząd  koła:
1. Ppłk  dypl rez . Zbyszko CUKIERSKI- prezes koła
2. Płk dypl rez. Czesław KOŁOSOWSKI – wiceprezes
3. Por. rez. Jan PĘCIAK – sekretarz
4. Ppłk rez. Julian  DOMAŃSKI – członek zarządu
5. St. sierż. szt. rez. Lucjan SZULC – członek zarządu

    Pierwsza  Komisja  Rewizyjna Koła:  
1. Ppłk rez. Leon SZADKOWSKI – przewodniczący
2. Ppłk rez. Wacław KOŚCIUK    - członek
3. Mjr  rez. Feliks PIECHOWIAK –sekretarz 


W kole nr 4 począwszy od jego powstania do dnia dzisiejszego prowadzona jest kronika koła. W 1989 r kronika zajęła drugie miejsce na szczeblu Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ.
                   MIEJSCE NA FOTO Z KRONIKI KOŁA


Jednostką opiekuńczą koła nr 4 był Wojewódzki Sztab Wojskowy w Pile,  którego szefem był wówczas  płk Jan KWISSA a jego zastępcą płk mgr Marian FURMAN.
Koło nr 4 w chwili założenia liczyło 39 członków.
Do najstarszych stażem członków koła  aktualnie należą:
1. Por rez Jan PIORUŃSKI  - od  1981r.
2. Chor w st. spocz. Jan SIPA – od 1981r.
3. Ppłk w st. spocz. Bernard IWASZKIEWICZ –od 1983r.
4. Płk w st. spocz. Zdzisław ŚWIETLICKI od 1984r.
5. Mjr rez. w st. spocz Mieczysław SURMA – od 1984r.
6. Płk w  st. spocz. Jan KWISSA – od 1989r.
7. Chor w st. spocz. Eugeniusz DZIURLEJA – od 1989r.

W roku 1999 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Pile został rozwiązany.
Koło nr 4 pozostało w strukturze Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile chociaż bez jednostki macierzystej. Posiada wspólną z innymi kołami siedzibę przy Zarządzie Rejonowym ZŻWP w Pile w budynku WKU przy ulicy Kossaka 16.


Aktualny stan koła nr 4:    Stan osobowy –  15 członków
Władze koła  (od 27 lutego 2013r  ):

Zarząd koła:
1. Prezes  - ppłk  w st.  spocz. mgr Józef KANIECKI
2. Sekretarz -  ppłk w st .spocz. Włodzimierz KUREK
3. Skarbnik  -  st. chor szt. w st. spocz Eugeniusz POLOWCZYK

Komisja  Rewizyjna:
1. Przewodniczący – ppłk w  st. spocz. mgr inż. Henryk TWARDOSCH
2. Zastępca przewodniczącego – płk w st. spocz. Jan KWISSA
3. Sekretarz  - ppłk w  st. spocz. Stanisław  POPIK
         
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=