Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile - Koło nr 5
MENU

Redakcja: Karol Ferkaluk

 

Koło nr 5 im. por. Alfreda SOFKI
Prezes Koła nr 5 - mjr Jerzy Bukowski tel. 672146329
Koło założone przy dawnym pułku inżynieryjno-budowlanym, przekształconym w WRZB (Wojskowy Zakład Remontowo -Budowlany w Pile).


A oto link do filmu na kanale You Tube "Militaria Pilskie" na temat
spotkania byłych żołnierzy i pracowników JW 2377


W 1998 roku MON (Janusz Onyszkiewicz) wyjaśniał przyczyny likwidacji Wojskowego Zakładu Remontowo-Budowlanego w Pile:

"Niech mi wolno będzie wyjaśnić, iż decyzję w tym zakresie podjąłem z powodu niespełniania przez ten zakład warunków samofinansowania, określonych w art. 16 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (DzU z 1993 r. nr 72, poz. 344 z późn. zm.). WZRB w Pile jako gospodarstwo pomocnicze w drugiej połowie 1997 r. utracił całkowicie zdolność do finansowania swojej działalności z dochodów własnych, uzyskując ujemny (-26%) wskaźnik rentowności (w 1996 r. wskaźnik ten wyniósł -5,4%). Podstawową przyczyną złych wyników ekonomicznych tego zakładu była niska konkurencyjność jego oferty w warunkach gospodarki wolnorynkowej. - odpowiedź na interpelację posła G. Piechowiaka 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=